Подписка: Нашето бъдеще в наши ръце!

[b][i] Искаме дебат и промени в Закона за избор на местните органи на самоуправление, които да гарантират свободен, а не натрапен избор[/i][/b]

[b]Уважаеми граждани на община Кърджали,[/b]
Още веднъж благодарим на всички за проявената от вас активна и ангажирана гражданска позиция, изразена на 28 октомври 2007 г. и най-вече на тези, които дадоха своя вот за единната гражданска кандидатура за кмет на Никола Па�?инов и листата за общински съветници от Гражданското обединение “За Кърджали”. Тези избори бяха изключително значими от гледна точка на постигане на най-важната цел – създаване на ангажирана и мотивирана местна общност на граждани, и готова след едно справедливо състезание да работи заедно за ре�?аване на общите проблеми и задачи. Изборите завършиха и има формални победители. Но истинските морални и ангажирани с нашата община победители сте вие, които гласувахте и оставате да живеете, да работите, да се борите с ежедневните проблеми, тук, в Кърджали!
Дълбокият смисъл на демокрацията е да гарантира правила за запазването на морала в политиката! Днес, тук в община Кърджали, ние не сме единна местна общност, ние сме разделени! Но ние сме разделени, не защото имаме различен етнос, религия и политически пристрастия, а защото имаме различни разбирания за морал и справедливост!
Българският законодател реши преди 3 месеца, че е нормално хора, които не живеят постоянно тук, а имат само постоянен адрес, да определят бъдещето на местните жители!
Българският законодател реши, че е нормално хора, които не плащат местни данъци и такси, а само идват на гости, да избират местния кмет!
Българският законодател реши, че е нормално хора, които дори не знаят името на кандидата, за когото гласуват, да слизат от автобуса, “въоръжени” само с една “цифра” и да определят хората, които в следващите четири години ще разпределят данъците, които вие, уважаеми съграждани, сте изработили и внесли в местната хазна с много труд!
Българският законодател, под очевидния натиск на ДПС, реши, че по-важни за България са не гласовете на местните хора, а натискът, насажданият страх и най-мащабната и уродлива форма на “купуване на гласове”, реализирана чрез организиране на мащабно извозване на десетки хиляди избиратели от Турция!
Българският законодател и ние, българските граждани, явно имаме различни разбирания за морал, справедливост и законов ред! �? тези различия са толкова дълбоки в своята същност и толкова значими по отно�?ение на бъдещето на града ни, на областта ни и на Родината ни, че трябва да бъдат в центъра на вниманието на гражданската ни съвест и енергия!
Уважаеми съграждани,
Морално е искането ни изборите, проведени в община Кърджали на 28 октомври 2007 г. да бъдат определени като несправедливи и да се иска тяхната отмяна и тяхното “касиране”! Справедлив е ва�?ият гняв и дълбоко чувството на обида! Ние знаем, че вие искате това от нас! Ние също искаме тяхната отмяна, защото дори най-високо поставеният представител на суверена – Народното събрание, не може и не трябва да се подиграва с чувствата и съдбите на българските граждани!
Едновременно с това е истина, че Законът за избор на местни органи на самоуправление такъв, какъвто го прие Народното събрание, не ни дава основание да искаме отмяна на резултатите. Ние не искаме да създаваме у вас, скъпи съграждани, нереални очаквания, които да бъдат последвани от поредни разочарования. Подадохме жалба до Окръжния прокурор с конкретни имена на хора, нару�?или принципа на уседналост и подлежащи на санкции. Сигурни сме, че много от тях сега персонално ще попаднат под ударите на закона, защото предварително не им бе обяснена личната отговорност при нарушаване на българските закони.
Но нашият проблем сега е друг:
Днес, по-важно от искането да “касираме” изборите е да получим подкрепата на цялата гражданска общност в България тази несправедливост да не се повтаря!
Днес, по-важно от това емоционално създаване на нереализуеми надежди в нашите изтерзани души, е прагматично и твърдо да кажем на българския законодател да се вслуша в народния глас и собствената си съвест! Затова, уважаеми наши съграждани, ние ще насочим своя гняв, своите справедливи граждански искания към българското Народно събрание! Към същото това Народно събрание, което допусна това да се случи! �? на�?ето искане е просто и ясно – искаме сами да имаме правото и свободата да определяме своето бъдеще!
Затова от днес инициираме национална инициатива – подписка “Нашето бъдеще в нашите ръце!” с искане за национален дебат и промени в Закона за избор на местните органи на самоуправление, които да гарантират на местните общности от трудещи се и живеещи хора свободен и не натрапен избор! Ще положим всички усилия, ще привлечем политически партии, неправителствени организации, граждански движения и патриоти, които споделят изконното ни демократично право чрез всички възможни средства на дебат, граждански натиск и протест, за да принудим Народното събрание да промени закона!
Уважаеми съграждани,
Гражданското обединение “За Кърджали” ще продължи да съществува и работи, както чрез избраните 11 общински съветници, така и чрез конкретни действия и инициативи, насочени към най-важните проблеми на общината и областта. Гражданското движение ще има своя непрекъснато действаща структура в офиса на Обединението. Ще изградим обществени съвети по най-важните сектори и проблеми. И занапред ние ще разчитаме на вас, както и вие можете да разчитате на нас. Заедно вече показахме на практика силата на гражданската отговорност.
от Гражданско обединение “За Кърджали”

hard admin

*

Top