Пожарната в Кърджали става на един век през септември, в първата команда имало 7 огнеборци (архивни снимки)

Първият пожарен автомобил „Форд Магирус” е закупен през 1934 г., първите заплати – 40 лева

Началото на пожарникарското движение в България започва с Освобождението на България, като със законова сила това става съгласно чл. 43 от Конституцията, приета на 16.04.1878 г., където противопожарната защита се възлага на общината. През периода 1878 – 1893г. започва изграждането на първите пожарни команди в страната – София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе, Шумен и други градове.

Архивите на българската администрация в Кърджали свидетелстват, че още през 1914 година със Заповед № 5 на кмета Сава Г. Недялков се разпорежда организация на Пожарна команда.
За неин началник е назначен Петър Добрев, а за пожарникари: Атанас Иванов /с месечна заплата 60 лева/, Мустафа Мехмедов, Неджиб Чауш, Мюмюн Ибрямов, Мюмюн Мехмедов и Ахмед Шабанов / по 40 лева месечни заплати/, уточняват от регионалния пресцентър на МВР
Първите противопожарни съоръжения били една ръчна помпа, две бурета и каруца.
Дейността на Пожарната команда пряко се наблюдавала от кмета и се е издържала от средства на общината.
От протокол на общинския съвет от 18.04.1915 г. е видно, че се отпускат 600 лв. за закупуване на три конски коли за нуждите на пожарната команда.
Със заповед № 117 от 13.05.1929 г. е назначена комисия от кмета Янко Ламбрев за закупуване на четириколна ръчна пожарна помпа за конски впряг.
Пожарната служба в гр. Кърджали започва своята дейност през 1934 г. Тогавашните общински власти определят за пожарна служба едноетажна сграда с две стаи и един гараж на адрес: гр. Кърджали кв.”Пазара”, ул.”Айваз баба” и закупуват първия противопожарен автомобил марка „Форд Магирус”.
Със заповед 278 от 17.12.1935 г. се определя редът за използване на автомобилна пожарна помпа-поливачка.
През 1946 г. е приет и първият специален нормативен акт в областта на пожарната защита „Закон за противопожарна защита”. Съгласно Закона общото ръководство на противопожарната защита се поема от МВР. Установени са и длъжностните наименования на служителите – пожарникар, старши пожарникар и уредник. В Закона се регламентира и изграждането на обектни противопожарни служби към по значимите предприятия, освен градските служби.
В тази връзка в гр. Кърджали през 1954 г. са организирани и първите обектни противопожарни служби на територията на Оловно-цинковия комбинат и „Горубсо”. Технически и двете служби са осигурени с по един противопожарен автомобил, като в службата на “Горубсо” той е открит тип.
През 1956 г. в градската пожарна на Кърджали са получени първите нови противопожарни автомобили – 2 броя марка „ЗИС 150″, съветско производство.
През 1959 г. пожарната служба в Кърджали е преместена в двуетажна монолитна сграда с два гаража на адрес: ул. „Г. Кондолов” №26 , където е и до днес.
През годините от създаването си до днешни дни пожарната се е ръководила от следните началници: – Петър Добрев, Крум Кумутаров, Тошо Драганов, полковник Георги Мичев, полковник Георги Докузов, капитан Никола Щърбов, майор Тодор Митев, подполковник Атанас Божинов, подполковник Славчо Киряков, подполковник Никола Янев, полковник Иван Чавдаров, майор Митко Синабов, полковник Христо Тодоров, главен инспектор Айдън Аптула и от септември 2012 г. до момента инж. Иван Стефанов.
Службата в момента разполага с 8 пожарни автомобила, оборудвани с уреди и съоръжения за действие при пожари, наводнения, катастрофи и други кризисни ситуации, и една автостълба. Денонощните дежурства се осъществяват от четири дежурни смени. Основна дейност е и държавният противопожарен контрол.
Важно място заемат работата с учениците, които са организирани в МПО „Млад огнеборец”, и развитието и популяризирането на пожароприложния спорт сред обществото.
24rodopi.com
hard admin

*

Top