Пожарната: 55% ръст на произшествията за година, трима загинали и шестима ранени!

Ръст от 55% на произшествията отчетоха огнеборците през 2015 година в сравнение с предходната, като увеличението на пожарите без материални загуби е с 67 на сто. Регистрираните произшествия през м.г. са 1244 срещу 803 през 2014 г., сочат данните на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Кърджали.
През отчетния период делът на спасителните дейности надвишава значително броя на възникналите пожари – 64 процента срещу 36 процента. При спасителните дейности водещ е делът на осъществената техническа помощ, която е нараснала 2 пъти в сравнение с 2014 година. Със 7 пъти са увеличени произшествията, свързани с оказване на помощ на пострадали граждани.
По отрасли водещи са произшествията в „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 28 процента от общия брой. Същата тенденция е била отчетена и за 2014 година. Водеща причина за възникналите произшествия през 2015 година е „природни явления” – 28 процента от общия брой, следвана от „небрежност при боравене с открит огън” – 22 процента.
През 2015 година са загинали трима и са пострадали шестима граждани, а през предходната година загиналите са двама и пострадалите двама.
836 проверки-актове за 9440 лева
По линия на държавния противопожарен контрол през изтеклата година са извършени 40 комплексни и 776 контролни проверки, както и тематични проверки в 2090 обекта. Връчени са 1164 противопожарни разпореждания, 40 протоколи от комплексни проверки, 130 констативни протокола, предписани са 3074 мероприятия. За нарушаване на противопожарните правила са съставени 93 акта за административни нарушения, издадени са 91 наказателни постановления на обща стойност 9440 лв. За периода служители на дирекцията са контролирали 389 новостроящи се и реконструиращи се обекти, разгледани са 128 броя проектни документации, като са издадени 112 становища за съответствие и 16 решения за отказ.
През годината са проведени 51 мероприятия с 6174 участници във връзка с подготовката на населението и учащите се за действия при бедствия и аварии.
В областта са регистрирани две доброволни формирования – в Крумовград с 15 доброволци и в Джебел с 10 доброволци. За учебната 2015/2016 година са сформирани 38 МПО „Млад огнеборец” с 451 ученици.
hard admin

*

Top