Покана до партии и коалиции за консултации за състав на ОИК 2019

ПОКАНА

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
ПП ’’ГЕРБ’’
КОАЛИЦИЯ ‘’БСП за БЪЛГАРИЯ ’’
КОАЛИЦИЯ „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ПП „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на ОИК, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

 

На основание Указ №163 на Президента на Република България, за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (обн. В ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.), чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09 август 2019 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 16.08.2019 г. (петък), от 11.00 часа в залата №1 на първия етаж на Общинска администрация Крумовград с адрес: гр. Крумовград, пл. България № 5, или Ваш представител, упълномощен от централното ръководство на политическата партия или коалиция за провеждане на консултации за определяне състава на общинската избирателна комисия (ОИК).
При провеждане на консултациите парламентарно представените партии и коалиции е необходимо да представят следните документи:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:
– имената на предложените лица,
-единен граждански номер,
-длъжност в комисията,
-образование, специалност и
– партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).
Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината до Централната избирателна комисия.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД: СЕБИХАН МЕХМЕД

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link