Полезното четиво: 15 държавни университета приемат с оценки от матурите

Желаещите да учат в търсени специалности трябва да положат изпити

 

Само след броени дни учениците влизат в майския изпитен маратон – кампанията по външното оценяване започва с четвъртокласниците на 9 май, а кулминацията е преди 24 май. На 21-ви са матурата по български език и литература и изпитът по същия предмет за седмокласниците. Два дни по-късно – на 23-ти, са матурата по втория предмет по избор и изпитът по математика за седмокласниците.

През 2008 г., когато матурите се проведоха за първи път, някой едва ли вярваше, че те наистина ще станат “вход” за университета. Днес обаче – било заради липсата на кандидати, било заради усъвършенстването на самото оценяване 15 държавни висши училища приемат студенти само с оценката от матурите. Някои университети обаче ползват оценката от матурата с по-нисък коефициент и кандидатите трябва да положат конкурсен изпит, за да получат по-големи шансове за класиране. Такъв пример е Университетът за национално и световно стопанство, където оценките от матурите участват в балообразуването с коефициент 1, а резултатът от единния приемен изпит се умножава по 4.

Осем висши училища продължават да не признават матурите. Това са университети, в които обучението е специфично и по тази причина селекцията на кандидатите се извършва с изпити. В тази група влизат академиите по изкуствата и висшите военни училища. В групата на университетите, които не се осланят на зрелостните изпити, е и Медицинският университет в София. В последната група са висшите училища, които провеждат изпити само за някои специалности.

Софийският университет не признава матурите за кандидатите, които искат да учат право, медицина, фармация, балканистика, археология, журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. За всички останали специалности оценката от матурата участва като балообразуваща, но отново за някои по-конкурентни програми (например психология) коефициентът е по-нисък спрямо тежестта на оценката от конкурсните изпити. Университетът по архитектура, строителство и геодезия приема оценките от матурите, но с коефициент 3, докато изпитът се умножава с коефициент 4. Кандидатите могат да се явят на изпит по математика в УАСГ, като в балообразуването участва по-високата оценка. За специалност урбанизъм обаче

задължително се държи изпит

по математика.

В Пловдивския университет оценката от матурата по български език и литература не замества конкурсния изпит, но участва в балообразуването за специалностите право, туризъм, психология, финанси, актьорство за драматичен театър, изобразително изкуство, международни икономически отношения, макроикономика, маркетинг, стопанско управление. Оценката по география участва в образуването на бала за международни икономически отношения, макроикономика, маркетинг, стопанско управление, финанси и туризъм. Матурата по математика има тежест за кандидатите, които искат да учат туризъм, международни икономически отношения, макроикономика, маркетинг, стопанско управление, финанси и психология, но все пак желаещите трябва да положат и изпитите, предвидени за съответните специалности. Матурата по френски език участва в балообразуването за психология, а по история – за право и туризъм.

Югозападният университет в Благоевград приема с изпити за специалностите филмова и телевизионна режисура, филмово и телевизионно операторство, филмов и телевизионен монтаж, педагогика на музикалното изкуство, изобразително изкуство, промишлени изкуства (мода), българска народна хореография, изпълнителско изкуство (музикален театър), изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) и актьорско майсторство.

В Русенския университет се провеждат конкурсни изпити по български език и история за специалност право, по биология за специалностите акушерка и медицинска сестра, по рисуване и моделиране за специалност промишлен дизайн и оценка на двигателната култура за кинезитерапия. Оценки от матурите не се признават за тези изпити. Университетът “Проф. Асен Златаров” в Бургас предвижда изпити за специалностите български език и литература, география и чужд език, но в балообразуването участват оценките от зрелостните изпити по математика или физика или български език и литература. В Тракийския университет конкурсен изпит

полагат само кандидатите за медицина

За всички останали специалности оценката от матурата може да замени изпитите.

Лесотехническият университет включва оценката от матурата по математика само като балообразуваща за специалностите горско стопанство, технология на дървесината, екология и опазване на околната среда, инженерен дизайн, ландшафтна архитектура, а оценката по биология влиза в бала за агрономство, растителна защита, екология и опазване на околната среда, ветеринарна медицина. Оценката по химия участва при пресмятането на бала за агрономство и растителна защита, а по чужд език – за стопанско управление и алтернативен туризъм.

Медицинският университет във Варна приема за балообразуващи оценките от зрелостните изпити по биология и химия за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Резултатите от изпитите по български език и литература и по биология участват в бала за специалностите медицинска сестра, акушерка, помощник-фармацевт, зъботехник, инспектор по обществено здраве, медицински лаборант, рентгенов лаборант и рехабилитатор. Кандидатите да учат медицина в Медицинския университет в Плевен не са освободени от полагането на конкурсни изпити, но тежест имат и оценките от матурите по химия и биология, които влизат в бала. Медицинският университет в Пловдив приема кандидати с изпити за специалностите медицина, дентална медицина и фармация, но в балообразуването участва матурата по биология.

Желаещите да учат в Националната спортна академия могат да заместят изпитите с оценката от матурите. Изключение правят само кандидатите за спортен мениджмънт и спортна анимация, като в пресмятането на бала се взема предвид оценката от матурата по чужд език.

Ванина Стоянова, Невена Тенева, „Сега”

 

ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРИЕМАТ САМО С КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

 

1. Медицински университет – София

2. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

3. Музикална академия “Панчо Владигеров”

4. Национална художествена академия

 

5. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

6. Военноморско училище

7. Военна академия “Г. С. Раковски”

8. Национален военен университет “В. Левски” – Велико Търново

 

ВИСШИ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРИЕМАТ С МАТУРА

 

1. Шуменски университет

2. Университет за национално и световно стопанство

3. Стопанска академия – Свищов

4. Икономически университет – Варна

5. Технически университет – София

6. Технически университет – Варна

7. Технически университет – Габрово

8. Химико-технологичен и металургичен университет ТМУ

9. Университет по хранителни технологии – Пловдив

10. Аграрен университет – Пловдив

11. Висше строително училище “Любен Каравелов”

12. Висше транспортно училище

13. УниБИТ

14. Академия на МВР

15. Колеж по пощи и телекомуникации

hard admin

*

Top