Полицаи ще пазят нивите от посегателства

Специални мерки за опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства са набелязани в ОД на МВР-Кърджали, съобщиха от полицията. Съвместни наряди от полицаи и жандармеристи ще патрулират засилено в районите, където има ниви с посеви. Един от ежедневните приоритети и на полицейските наряди ще бъде специалното внимание към опазването на продукцията на производителите. Началниците на районните управления по места са натоварени от ръководството на ОД на МВР-Кърджали да проведат срещи с кметове, председатели на земеделски кооперации за създаване на организация за опазването на посевите от посегателства и за охрана на складовите бази, където ще се съхранява продукция. Работни срещи ще се проведат и с ръководствата на частни охранителни фирми и звената за самоохрана в селското стопанство за регламентиране на ред за обмен на информация и засилване на бдителността при опазването на реколтата. Специални инструктажи ще бъдат проведени на назначените със заповед на кметовете полски пазачи. В активния сезон по прибирането на реколтата ще са извършват системни проверки на пътни превозни средства с превантивен характер и за разкриване на закононарушения. Засилено полицейско присъствие е предвидено в районите, където ще бъдат обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция.
За всички посегателства стопаните могат да подават сигнали на тел.112 или в полицейските управления по места.
hard admin

*

Top