Половината от семействата с първолаци са подали молби за отпускане на целева помощ от 250 лева

Почти половината от семействата в Кърджалийско, които ще изпращат малчугани за първи път на училище, са подали молби за отпускане на еднократна целева помощ от 250 лева.

Прогнозните данни към момента показват, че на 15 септември в класните стаи ще влязат 1300 първолаци, с около 150 по-малко от миналата година, съобщиха от Регионалната инспекция по образование.

„Към 27 август в дирекциите по места са представени 597 декларации за целева помощ”, съобщи Севда Димитрова, директор на дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали. Най-много са молбите в община Крумовград – 134. 191 общо са в Кърджали и Черноочене. В Кирково са подадени 100 декларации, в Момчилград- 67, Ардино–64 и Джебел – 41. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.

„Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки”, уточни Севда Димитрова.

Молбите се подават след записване на детето в първи клас, а крайният срок е 30 септември. Ако ученикът не постъпи в училище, помощта се възстановява.

hard admin

*

Top