Потърсете си дяловете от приватизацията

  • Дали ще ги продадете на фондовата борса или ще ги задържите, решавате сами

"Иван СТОЙКОВ
Не малка част от българското население помни първата и втората вълна на приватизацията. Част от тях участваха, други не. Всичко това вече е в миналото и логичният въпрос е какво да правят сега със закупените дялове от фондове и предприятия.
Какво се случи с приватизационните фондове и приватизираните предприятия?
След приключването на раздържавяването, тези, които успяха да оцелеят, продължиха съществуването си, но не с познатите имена. Всички фондове днес са преименувани и преобразувани в холдинги.

Това е най-важното, което трябва да знае всеки участник в приватизацията. Когато търси своя фонд, добре е да се осведоми как се е преобразувал той. Понякога тази задача се оказва трудна.
Списък на приватизационните фондове, как са преименувани и техни координати могат да бъдат открити на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). Също там може да се открие информация и за приватизираните предприятия.
Какво се случи с боновите книжки?
Те продължават да са удостоверение, че дадено лице е участвало в масовата приватизация. В тях е описано в кои фондове или предприятия е инвестирало и по колко книжа са закупени. Самото удостоверяване на притежанието на тези книжа се извършва чрез т.нар. депозитарна разписка. Такава може да е била издадена, но може и да не е. Неиздаването на депозитарна разписка не означава, че не притежавате книжата и правата на инвеститор. При необходимост или при желание всеки може да се обърне към инвестиционен посредник и да поръча издаването й. Депозитарните разписки се издават от Централен депозитар.
Какво можем да направим със закупените дялове?
Единият вариант е инвеститорът да ги задържи. Продажбата им е другата възможност. Нормалната и легитимна продажба на книжа от приватизационни фондове и предприятия се извършва на фондовата борса. Така притежателят получава реалната пазарна цена на своите книжа. Самият механизъм на продажба на част или на всички дялове от боновата книжка накратко е следният:
. Осведомете се какво е състоянието на вашия приватизационен фонд или предприятие. Възможно е и да не съществуват вече. Такава информация можете да получите от КФН и инвестиционните посредници.
. Обърнете се към вашия фонд (холдинг), респ. предприятието или инвестиционен посредник и разберете дали е имало увеличаване на капитала. Може да се окаже, че е имало и на практика да сте собственик на повече от записаните в боновата книжка дялове.

. От фонда или инвестиционен посредник разберете дали, кога и какъв дивидент е разпределян. Запомнете, че търсенето на дивидент има давностен срок и ако не потърсите дивидентите си, ги губите.
. Осведомете се каква е актуалната цена на книжата ви в момента и дали фондът (холдингът) се търгува на фондовата борса. Информация за цените на акциите можете да получите от сайта на Българската фондова борса (www.bse-sofia.bg) или от инвестиционните посредници.
. Подайте поръчка за продажба на всички или на част от книжата според вашето желание. Подобна поръчка се подава в офисите на инвестиционните посредници (няма значение към кой от всички ще се обърнете). Необходимите документи са лична карта и депозитарна разписка за съответните книжа. Ако не разполагате с такава, инвестиционният посредник ще ви извади. Поръчката ще бъде изпълнена на следващия ден по цена, определена към края на работния ден, в който е подадена (т.е. при подаване на поръчката не е известно по каква цена ще бъдат продадени дяловете).
. Последната стъпка е да получите парите от продажбата. Тук е въпрос на практика до колко дни е възможно да получите сумата.
Имало ли е или не смисъл от участието в приватизацията, всеки инвеститор /притежател на бонове/ сам може да си отговори. Продавайки своите дяловете от фондовете или предприятията, в които е инвестирал, ще получи част от отговора на този въпрос.

В случай, че решението му е да продължи да е инвеститор в тези компании, винаги може да следи каква е стойността на инвестицията му и да изчака изгоден момент, за да продаде дяловете си с по-добра печалба. Допълнителен доход от инвестицията (ако реши да я задържи) е дивидентът.
Възможностите са различни, притежателят на бонове сам решава как да постъпи.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top