Почна се! Тестът „Професионалисти ли градят Водния цикъл“ започва с три участъка във „Възрожденци“ – от 7-ми въвеждат временни ограничения по бул. „Христо Ботев“, днес затварят улици

Временна организация на движението се въвежда в кърджалийския квартал „Възрожденци” заради изграждането на Водния цикъл. До момента фирмите работеха на брега на „Водното огледало” (на снимката),  но от утре започва разкопаването на улиците.
Първият скандал и недоволство от работата на строителите е от миналата седмица. „Пак ли ще разкопават и няма да обезопасяват като в африкански град?”, този въпрос бе отправен от първите потърпевши от слабата организация на строителите на Водния цикъл.
 
Информация за въвеждане на Временна организация и безопасност на движението по улици и подобекти във връзка с изпълнението на обект „Разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Кърджали” по проект Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната мрежа”, Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062
Въвеждат се временни ограничения за движение на МПС по:
1. Бул.”Христо Ботев”, кв. „Възрожденци”, град Кърджали
– Етап I – затваря се участъка от кръстовището с ул.”Петър Берон” до кръстовището с ул.”Неофит Бозвели” за срока от 08:00 часа на 07.11.2013 г. до 24:00 часа на 06.12.2013 г.;
– Етап II – затваря се участъка от кръстовището с ул.”Неофит Бозвели” до кръстовището с ул.”Сава Филипов” за срока от 08:00 часа на 09.12.2013 г. до 24:00 часа на 17.01.2014 г.;
– Етап III – затваря се участъка от кръстовището с ул.”Васил Друмев” до кръстовището с ул.”Захари Зограф” за срока от 08:00 часа на 20.01.2014 г. до 24:00 часа на 21.02.2014 г.
 
2. Ул.”Петър Берон”, кв. „Възрожденци”, град Кърджали:
 
– Етап I – затваря се участъка от кръстовището с бул.”Христо Ботев” до моста над ул.”Райко Жинзифов” за срока от 06.11.2013г. до 06.12.2013г.
 
3. Ул.”Христо Данов” – алтернативен маршрут на бул.”Христо Ботев” – срок от 08:00 часа на 06.11.2013г. – до 24:00 часа на 21.02.2014г.
 

Временната организация и безопасност на движението по посочените улици и подобекти е във връзка с реконструкцията на Главен колектор II „Възрожденци” с дължина 1 397 метра.

hard admin

*

Top