Правителството върна Обществената баня в Минерални бани на Общината

Обществената баня в Минерални бани, която от години беше затворена, вече е собственост на Общината. Това стана ясно след решение на Министерския съвет за обявяване на имота от публична държавна в частна държавна собственост и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Минерални бани.

Сградата е със застроена площ 714 кв.м, на един етаж, с масивна конструкция и бетонов басейн с височина 90 см. за събиране и охлаждане на минерална вода, със застроена площ 133,10 кв.м. Имотът е необходим за Община Минерални бани с цел задоволяване на общественополезни нужди на общината. От 3 години банята е затворена. От 2 години кметството се опитва да получи собствеността върху нея. „Тепърва предстои да бъде реконструирана с европейски пари, ако това не е възможно – със собствени приходи. Тя ще стане изцяло нова баня, за да може да се развива балнеолечението в Минерални бани”, сподели кметът на Общината Мюмюн Искендер.

hard admin

*

Top