Преглеждат кърджалийки за рак на маточната шийка

На 9 и 10 август ще се проведе скрининг за риска от рак на маточната шийка и половопредавани вирусни инфекции, съобщиха от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция.

Скринингът е в рамките на проект „Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи” („Cross border epidemiology of sexually transmitted viral infections in the female populations: molecular diagnostic approaches” – накратко Mevir).

Дейностите по проекта включват изследване на 50 жени от Кърджали за наличие на Човешкия папилома вирус (ЧПВ) – основна причина за рака на маточната шийка, както и вирусологични изследвания на 5 вида половопредавани болести.

Тук то ще бъде проведено на 9 август от 15.00 до 17.00 часа и на 10 август от 8.00 часа в корпус №2 на инспекцията, като жените са предварително подбрани на случаен принцип, като основното изискване е да бъдат в репродуктивнавъзраст – 25 – 45 години. Прегледите ще се извършват от д-р Анета Начева – заместник началник на Клиниката по обща гинекология към Военномедицинска академия.

На 9 август в Дома на здравето от 17.00 лекция на тема: „Вируси и рак: половопредавани вирусни инфекции и рак на женските гениталии” ще изнесе националният консултант по акушерство и гинекология доц.д-р Никола Василев,дм – началник на Клиниката по обща гинекология към Военномедицинска академия (ВМА) – София.

Водещ партньор по проекта е Факултетът по Молекулярна биология и генетика на Тракийски университет „Демокрит” – Александруполи, Р.Гърция. Ръководител на проекта от българска страна е доц.д-р Жени Стайкова,дм – директор на РЗИ. Дейностите ще приключат на 28 февруари 2014 г.

Към лабораторния блок по микробиология на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ) на РЗИ – Кърджали вече е оборудвана и работи нова лаборатория за молекулярна диагностика на полово предавани заболявания. Целта е да се повиши ефективността на съвременната профилактика, диагностика и лечение при това заболяване.

hard admin

*

Top