Премахват стари и опасни дървета в Ардино

Във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон община Ардино започна акция по премахването на опасни клони и дървета в парковете и централната градска част, съобщи Наско Кичуков, зам.кметът на община Ардино по екология, транспорт и стопанска политика. Окастрят са всички видове дървета, които потенциално застрашават живота на гражданите. За изсичането на високите дървета общината е наела специална техника, за да улесни безопасното им премахване.

Дървеният материал ще бъде предоставено за нуждите на местната многопрофилна болница, Общинския детски комплекс, Центъра за обществена подкрепа, Джамийското настоятелство, както и на инвалиди и крайно нуждаещи се.

Повечето от ардинци са наясно, че отсичаните дървета са опасни. През тази година на няколко пъти при силни ветрове в централния парк стари бели брези, чиито върхове са на нивото на 5-6 етажни сгради, падаха по алеите, за това и сега всички искат мястото да бъде обезопасено.

Премахването на опасните дървета в града трябва да приключи до средата на месеца.

Гюнер ШЮКРИ

hard admin

*

Top