Преподавателката по английски език Петя Илиевска на обучение в Скарбъро

Втори преподавател от ГПЧЕ „Христо Ботев” печели  тази година стипендия по програма Коменски. Преподавателката по английски език Петя Илиевска получи  в конкуренция с много преподаватели от страната финансиране  за Индивидуална квалификационна дейност по секторна програма Коменски в рамките на общоевропейска програма „Учене през целия живот”.

Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование  и развитие на компетенциите на ученици и учители в чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.Стипендиите за Индивидуална квалификационна дейност са за преподаватели по чужди езици и им предоставят възможност да вземат участие в обучителен курс в чужбина.

В рамките на две седмици г-жа Илиевска беше на обучителен семинар в гр. Скарбъро, Великобритания.

Обучението бе организирано от Академия по английски език Англоланг, като в него взеха участие преподаватели от България, Испания, Италия, Германия, Швеция, Турция и Полша. По време на квалификационния курс бяха обсъждани нови методи и тенденции в преподаването на английски език, както и в преподаването на английска и американска литература. Беше обърнато специално внимание на използването на новите технологии при преподаването на чуждия език и по-специално работата с бяла интерактивна дъска.

„Използването на бяла интерактивна дъска не е новост за учителите и учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев”, сподели г-жа Илиевска.

„Ние използваме такива дъски от 5 години вече и това несъмнено улеснява и прави интересна работата в часовете. Въпреки това, технологиите, както всички знаем много добре, се развиват с много бързи темпове и човек винаги има какво ново, интересно и полезно да научи”, добави преподавателката.  Тя още разказа, че квалификационната дейност е била изключително полезна за нея и че възнамерява не само активно да използва, но и да сподели наученото със своите колеги. Това ще мотивира повече преподаватели да кандидатстват за стипендии, не само по тази, но и по други програми, защото усилията си заслужават.

„Възможността да общуваш с хора от цяла Европа, които споделят  подобни на твоите грижи, проблеми и радости, да обмените опит и преживявания е уникална”, каза в заключение г-жа Илиевска.

hard admin

*

Top