Пречиствателната станция на Момчилград е готова за експлоатация

 Пречиствателната станция за отпадъчни води на Момчилград премина успешно 72-часовите проби и вече може да бъде въведена в експлоатация. Това означава, че съоръжението ще започне работа предсрочно, обявиха от местната администрация. Модерното съоръжение е част от най-мащабния проект на община Момчилград за „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/”. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Пречиствателната станция се намира в землището на село Сушево (на 2 км от главния път между Момчилград и Кърджали) и се вписва отлично в околната среда. За достъпа на превозни средства до него е изграден нов път. На прилежащия му терен вече са засети различни видове дръвчета.
До изграждането на пречиствателната станция отпадните води на момчилградчани се заустваха директно в река Върбица, като по този начин я замърсяваха. Заустването им създаваше реална опасност и за всички други населени места в околността поради факта, че реката се влива в яз. „Студен кладенец”.
Сега пречистените води могат да бъдат използвани за изкуствено напояване на обработваеми площи. Това чувствително ще намали използването на питейните води за напояване, което в унисон с европейските изисквания.
„Мога да заявя, че над 80% от Водния цикъл вече е изграден. Усилената работа по строително-монтажни дейности ни амбицират, че проектът ще бъде завършен предсрочно, въпреки проблемите по Оперативна програма „Околна среда”. Реализирането на този проект е пример и доказателство за смисъла в инвестирането в екологичната инфраструктура. Новата водоснабдителна и канализационна мрежа ще реши проблемите на общината за 50 години напред”, увери кметът на Община Момчилград Акиф Акиф.
След изграждането на Водния цикъл на Момчилград загубите на вода от водопроводната мрежа се очаква да намалеят с около 63% по данни на експлоатационното предприятие „В и К” ООД – Кърджали. Старата вътрешна водопроводна мрежа бе изградена през 50-те години на миналия век.
24rodopi.com
hard admin

*

Top