Приключи ремонтът на Мадан-Златоград–Бенковски, връзката с „Маказа” струва над 10,6 млн.лв.

Завърши рехабилитацията и реконструкцията на 15,4 км от пътя Мадан–Златоград-Бенковски, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”. Третокласният път е на територията на областите Смолян и Кърджали и е единствената връзка към Златоград и околните населени места. Свързва община Златоград със съседните Мадан, Неделино и Кирково, и осигурява връзката между пътя Рудозем-Смолян-Асеновград и Кърджали-Маказа. Инвестицията е за над 10,6 млн. лв. и включи ремонт на три пътни отсечки. Проектът е по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013″.
С реконструкцията на пътната отсечка се улеснява достъпът на жителите от община Златоград до административни, здравни, образователни и културни услуги и се повишава безопасността на движение.
При основния ремонт на пътната настилка на първия и третия участък е използвана технологията „студено рециклиране”. Подобрено е отводняването на пътните отсечки – почистени са съществуващите окопи, изградени са нови окопи и водостоци. Участъкът, преминаващ през центъра на Златоград е с нови бордюри, тротоари и дъждовно-канализационна система, реконструирано е триклонното кръстовище на бул. „България” и ул.„Хан Пресиян” в кръгово. На третия участък основно са ремонтирани два моста, единият от които е над река Неделинска. И трите участъка са с нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.
hard admin

*

Top