Приключи реставрацията на Дяволския мост, още се работи на пътя Ардино – Дядовци

Дяволският мост е реставриран, продължава рехабилитацията на общинския път Ардино – Дядовци.
Изпълнението на проекта “По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” започна през април. С реализирането му ще бъде гарантиран по-лесен достъп до емблемата на Ардино – Дяволския мост.
За реставрационните и консервационни дейности на моста бяха използвани алпинисти.
Проектът е на стойност 3.4 млн. лева и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.
Освен новата 4-5 км пътна отсечка от Ардино до Дяволски мост, се предвижда реставрация, консервация, оборудване и експониране на културно-историческите и природни атракции – Дяволския мост, тракийското светилище „Орловите скали”, Барутчийницата в Ардино.
Дяволският мост е един от най-отличителните и запомнящи се мостове в цяла България, включен е в много туристически пътеводители и албуми. Височината на централния свод на моста е 11, 50 м., ширината на моста е 3,50 м, 56 м е дълъг. Изграден е на древен път през Родопите, свързващ Беломорието с Горнотракийската низина.
На снимката: Дяволския мост – октомври, 2013 година
hard admin

*

Top