“Примерът” на съседите

"vspace="От всички балкански страни Турция е държавата, която е с най-стара практика на добиване на злато с цианиди. Там са най-големи и пораженията върху околната среда и хората.
Пет пъти турски съд затваря мината в Оваджик. Но тя и днес работи. Защото това е най-евтиният начин на добив на злато.
През 2000 г. пробив в стената на хвостохранилището на златната мина в Бая Маре в северозападна Румъния причини изпускането на отпадъчни води, съдържащи 50-100 т цианиди, мед и други тежки метали. Отровният разлив тръгва по реките Сасар, Лапуш, Сомеш, Тиса и Дунав.
Според гръцките еколози, подкрепили крумовградчани в протестите им срещу намеренията на канадците да добиват злато, големите държави имат унищожителен план за Балканите.
Южна България и Северна Гърция се представят като общ златодобивен район в специализираните списания по света. А един рудник никога не остава сам.
Проучванията доказват, че цяла Тракия е едно огромно златно находище, посочват те.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top