Продадоха „арестуваните” крави в Седларци

Двете „арестувани” крави в ардинското село Седларци бяха обявени за публична продан и продадени. За първи път община Ардино реализира подобна процедура базирайки се на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и Правилника за прилагането му.
Припомняме, че в началото на ноември кметският наместник на Седларци Йовчо Гаджалов и назначената от него полска охрана задържаха две крави. Животните са пасели в нивите с пшеница, собственост на местни жители. Съгласно ЗОСИ селският управник съставя протокол и уведомява Стопанския отдел на община Ардино. От там веднага е съставена експертна комисия, която проверява на място и констатира, че са нанесени сериозни щети на посевите с пшеница.
От ушните марки е установено, че животните са собственост на жител от съседното село Жълтуша. След като едноседмичния срок за доброволно споразумение и обезщетяване изтича селският управник предприема мерки за организиране на публична продан. Той възлага на експерти-оценители да изготвят оценки за стойността на животните и на нанесените щети по посевите. Публичната продан става факт  на 28 декември 2013 г. и двете крави са продадени. С получените средства ще бъдат обезщетени селскостопанските производители, а с другата част ще се изплатят разходите по хранодните на животните.
„Прави чест на кметския ни наместник, че спазва Законите в страната ни и предприема такава мярка, с която доказа, че милее за своите съселяни и за неприкосновеността на частната собственост”, заявиха жителите на Седларци.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top