Проектът в Момчилград ще спре замърсяването на Върбица и яз. „Студен кладенец”

Водният цикъл в Момчилград  ще доведе до намаляване на загубите на вода, които са над 60%, отпадъчните води няма да замърсяват р. Върбица и яз.”Студен кладенец”. Безвъзмездната помощ от  ЕС по проекта е в размер  на 19 868 000 лева. 4 967 000 лева представляват финансиране от националния бюджет. Около 3% ще финансира Община Момчилград. Планирано е строителните работи да приключат през ноември 2014 г.
Както вече 24rodopi писа, Община Момчилград започна изпълнението на проект  за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в града, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност  близо 25 млн. лева.
Проектът по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” планира изграждане на  нова 5,494 км канализационна мрежа, реконструкция на  15,3 км канализационна  и 13,303 км водоснабдителна мрежа,  изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, поясни кметът Акиф Акиф.
Поздравявам екипа, подготвил проектното предложение, надявам се строителните работи да създадат минимални неудобства на жителите на града и те да проявят разбиране, каза областният управител на Кърджали Бисер Николов на първата копка на проекта днес.
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова подчерта, че  целта на програмата е да подобри  живота на българските граждани, които ще получат по-качествена услуга. Проектът засяга над 10 хиляди души. Предстои обсъждането и приемането на промени в Закона за водите –  пред целия воден сектор  стои  необходимостта от регулация на държавата, тъй като системата не може да се самоиздържа.
hard admin

*

Top