Производителят на новия коагулант: Поискахме пет дни, за да изчистим водата, беше ни отказано!

 „Поискахме пет дни, за да изчистим водата на Кърджали. Преценихме, че може да се справим, въпреки че в подобна ситуация и с немодернизирана станция като вашата това щеше наистина да е трудно. Но може би заради създадената паника, ни бе отказано. До този момент нашият коагулант показа отлични резултати като нивото на мътност бе сведено до 0,02 мг на литър и това бе отчетено от ръководството на ВиК-Кърджали. След пороите от 24 юли обаче, те избраха да продължат да работят с алуминиев сулфат”.

Това заяви за 24rodopi президентът на турската фирма АСН Сунай Йозкълъч, която произведе и достави новият коагулант-полиалуминиев хлорид хидроксит сулфат. Вносът е осъществен с джебелската „Флаш текстил” ООД. Подобен препарат ползват и пречиствателните станции в София, Монтана, Благоевград, Пловдив и Бургас.
Припомняме, че той влезе в употреба от ВиК-Кърджали на 16 юли. След поройните дъждове от 24 юли обаче, в чашката на язовир „Боровица”, който снабдява с питейна вода Кърджали, Момчилград и 35 села в региона, се свличат десетки кубици дървена маса, в резултат на което мътността на водата достига до 350 мг на литър.
„Коагулантът, който предлагаме, дава три пъти по-добри резултати от досегашния използван-алуминиев сулфат. Той е и два пъти по-евтин. При нормални условия, за пречиствателната станция на „Боровица” за година средното количество препарат ще бъде около 40 тона, а разходът около 30-40 000 лева. Нашият препарат се използва дори в Дубай. Притежаваме всички сертификати, както и одобрение от министерството на здравеопазването. Когато се случи аварийната ситуация на 24 юли, аз лично бях на пречиствателната станция. Наистина подобна мътност не бях виждал. Предложихме да помагаме, но човек от ВиК направо ни заяви: „Не искаме никаква помощ, ще се оправим сами със стария коагулант”. Проблемът не е само в препаратите, необходима е и малка инвестиция в пречиствателната станция. Трябва да се подобри работата на бъркалките. Те не успяват да смесят добре коагуланта с водата. Тогава и в бъдеще работата на станцията ще се подобри. На 24 юли направихме замервания на мътността с нашия коагулант и стария. Резултатите бяха красноречиви и се видяха от ръководсвото на ВиК-новият препарат показа много по-добри показатели”, категоричен е Йозкълъч.
„Изпитването започна на 16 юли и е приключило на 23 юли. През този период остатъчният алуминиум във водата е средно 0,00 до 0,03 мг за литър, среща се замърсяване с нива до 2 мг/литър. Във филтрите не е имало каквото и да било предишно запушване. В деня, в който приключваха изпитванията, от язовир „Боровица” до предприятието дойде вода с много висока мътност. Ръководителите се събраха и тъй като не искаха да подложат на риск нашата продукция, взеха решение да се продължи с техните продукти поради „дългосрочната практика, която имат с използваните продукти”. От тази дата до днес в предприятието не е използван алуминиев сулфат. Специалистите и запознатите лица знаят добре, че за да се замърси водата с коагуланти или флокланти или е зададена погрешна доза, или някои единици от механичния процес не са си изпълнили задълженията. При интервенция, водата, която е замърсена с грешен продукт или грешно дозиране, се оправя средно за време от 6 до 12 часа и става годна за пиене. През изминалите седмици, водата все още не е годна за пиене, което вече е чисто и сигурно доказателство, че обвиненията отправени относно нашия продукт, са неоснователни.

Когато бъдат направени очиствателни инсталации ще бъде и изчислен обема, който ще може да бъде обработван. От язовир „Боровица” внезапно е дошла замърсена вода в неочаквани за нас дози-350 мг/литър. Служителите на предприятието са реагирали веднага и са образували кризисен щаб за справяне с проблема. Обаче не е възможно идващото голямо натоварване да бъде отстранено със съществуващото съоръжение. Съоръженията за бавното и бързо размесване, утаителната система и структурата за извличане на кал не са пригодни за толкова високи натоварвания. Пречиствателната станция трябва да притежава подходящо оборудване и капацитет за утаяването в съоръжението на толкова високо количество кал, изхвърлянето й от утайниците и за нейното филтриране. Казват, че филтрите са били запушени от продукцията. Ако в съоръжението използваните артикули не се размесят добре и не се утаят добре и ако голяма част от замърсяването премине през филтрите това ще стане причина за запушването им. Нашата фирма, която е производител на продукти, притежава кадри, които са инженери с висок професионален опит в своята област. Ние поехме предварително задължението до пет дни да доведем водата на Кърджали до световните стандарти за годност на питейната вода, което да извършим както с безплатни продукти, така и с безплатно извършване на подобрения на съоръжението. Това е задължение на човечеството”, допълни още Йозкълъч.

24rodopi.com
На снимките:
Пробите от 24 юли-вляво е водата с използвания нов коагулант
Сертификатът за качество
Одобрението от министерството на здравеопазването
hard admin

*

Top