Прокарват вода на Млечино от Белите брези

Ардинското село Млечино ще се снабдява с вода от съществуващ резервоар в Туристическия комплекс „Белите брези” и изцяло ще се разреши проблема с безводието. Това ще стане благодарение на сключен договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегия за местно развитие” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът беше сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” и община Ардино, представляван от кмета Ресми Мурад.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 178 993 лв.

Млечино е селище от пети функционален тип населено място. Външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа са изградени от азбестоциментни тръби в началото на 60-те години на миналия век. Особено през летния сезон местните водоизточници значително намаляват дебита си, което води до режим, при който жителите имат вода през два дни.

Централната част на Млечино в момента се водоснабдява от два водоизточника, намиращи се на около 3,5 км. югозападно от Млечино в местността „Вардар” с общ дебит 0,3 литра на секунда. По закона за водите необходимото водно количество за Млечино – централната част за 368 жители е 150 л/ж/дн.

В края на 70-те години на миналия век  частично е изграден водопровод от Туристическия комплекс „Белите брези” за Млечино от азбестоциментови и стоманени тръби. По 8 – километровото трасе на водопровода има изградени бетонови шахти за въздушници, калници и облекчителни шахти.

За водоснабдяването на Млечино общината работи  повече от 5 години. След Млечино усилията на общината ще бъдат насочени към осигуряването на питейна вода за района на Горно и Долно Прахово и Башево. В края на август община Ардино получи разрешение от Министерството на околната среда и водите за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от тръбен кладенец, който ще се изгради в местността „Яйла-Догру” в землището на село Търна.

 

Гюнер ШЮКРИ

 —————————————————————–
Подарете едно незабравимо изживяване за 29 лв. в хотел Рила, Боровец

hard admin

*

Top