Прокурорска хайка по пътищата! В област Кърджали само 1 нарушение – дърводобивна фирма превърна пътното платно край Черничево в склад за трупи и паркинг за камиони

Проверка на Апелативна прокуратура-Пловдив установи 94 нарушения по общинските пътища на територията на апелативната зона, която включва регионите на Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково и Кърджали. Инспекцията се извърши в изпълнение на указанията на Върховна административна прокуратура по спазване на Закона за пътищата /по отношение на общинските пътища/, Наредбата за специално ползване на пътищата и наредби на общинските съвети. Проверката е проведена и по реда на чл. 145 ал.1 т.3 от Закона за съдебната власт чрез възлагане на кметовете на 69-те общини на територията на Апелативна прокуратура-Пловдив.
От общо 94-те констатирани нарушения по общинските пътища в зоната, най-много са в Пазарджишко – 48, в Смолянско – 29, в Старозагорско – 11, в Хасковско – 3, в Пловдивско – 2 и в Кърджалийско – 1, се казва в съобщение на Апелативна прокуратура.
В община Крумовград има един случай на нарушение, извършено от дърводобивна фирма на около 4 км от с. Черничево, общ. Крумовград. Констатирано е нарушение при товарене на дървесина в камиони, паркирани на пътните платна, без да бъдат поставени необходимите обозначения и сигнализация за осигуряване на безопасността на пътя, складиране на дървен материал върху банкети и отводнителни съоръжения и др.
В област Пазарджик 33 от нарушенията са в община Пазарджик, като повечето са свързани с навлизане в пътищата с непочистени машини, замърсяване на платното с кал и др.
В община Белово липсват предупредителни табели на три изхода на поземлени имоти към общински главен път. В община Батак рекламни табели са поставени без разрешение за изграждане и експлоатация в обхвата на пътя и на ограничителна строителна линия.
В регион Смолян нарушения са концентрирани на територията на община Доспат, където са констатирани две незаконни строителства върху общинска пътна мрежа, едно унищожаване на пътна настилка, 26 случая на складиране на дървен материал върху общинска пътна мрежа.
В област Стара Загора от общо 11 нарушения, седем са в община Казанлък и 4 в община Стара Загора. Нарушенията са свързани предимно с управлението на отпадъците на територията на двете общини.
Констатирани са три нарушения в област Хасково – на три обекта в община Маджарово, в района на общински път в отсечките Долни Главанак- Маджарово-Горно поле и Долни Главанак-Тополово/Златоустово, където са изградени оградни съоръжения – дървени колове с бодлива тел, попадащи в площта на обхвата на общинския път.
На територията на община Асеновград е констатирано, че на разклон за с. Сини връх и на разклон за с. Добростан са монтирани рекламни табели на самите пътни възли и кръстовища на общинските пътища, както и в непосредствена близост до указателните табели за населените места, което значително ограничава тяхната видимост и представлява нарушение на чл.26 ал.1 параграф 1, точка 8 от Закона за пътищата.
Прокурорите от съответните районни и окръжни прокуратури са реагирали и изпратили писма до общините за незабавно отстраняване на констатираните нередности, като повечето от тях вече са изпълнени.
С оглед изложените резултати от проверката може да се посочи, че липсва изработен механизъм за упражняване на ефективен контрол от страна на общинските власти по отношение на спазване на правилата за ползване на общинските пътища, установени в Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата и наредбите на съответните общински съвети, издадени на основание чл. 23 от Закона за пътищата и в тази насока са дадени указания от прокуратурата за подобряване на работата и упражняване на правомощията за търсене на административно- наказателна отговорност на виновните лица.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *