Променена е поляризацията на предавателя в Стръмни рид

Променена е поляризацията на предавателят РРТС в Стръмни рид – от хоризонтална във вертикална. За по-добро приемане на ТВ сигнала е необходима промяна на положението на приемната антена.
Подменена е антенната система на предавателя с нова, производство на KATHREIN. Операцията бе извършена с хеликоптер.

hard admin

*

Top