Професионални гимназии от Кърджали се представиха в Дните на професиите

Професионални гимназии от Кърджали се представиха в Дните на професиите в Бургас, съобщиха от Регионалния инспекторат по образованието.

Форумът се проведе в Бургаския свободен университет, с участието на училищни екипи, работодатели и ученици от 5 области: Хасково, Кърджали, Сливен, Бургас, Ямбол. Целта е популяризиране на професионалното образование, създаване на по-тесни връзки с бизнеса и работодателите и по-лесен преход от училище към работа.

Професионалните гимназии, включени в реализирането на проекта „Ученически практики”, показаха добри практики. От област Кърджали 6 училища се представиха с презентации и 7 училища – със свои щандове.

Отчете се, че проектът е допринесъл да се създадат повече възможности за практика в реална работна среда и да се подобри връзката между образованието и потребностите на пазара на труда. Създадени са условия за придобиване на професионален опит още преди излизане на учениците от системата на професионалното образование с възможност за първа крачка към успешната реализация. Част от учениците са получили покана да започнат постоянна работа.

Удовлетворени от първия период на ученическите практики са всички страни – ученици, учители и работодатели. По проекта учениците получават стипендия за 240 отработени часа. Продължава регистрацията на училища и фирми за втория период от проекта.

Предстои Втора секторна конференция, в която от област Кърджали ще участват професионални гимназии и представители на бизнеса в професионалните направления „Информационни технологии”, „Транспорт”, „Машиностроене” и „Строителство “.

РИО – Кърджали.

hard admin

*

Top