Първа копка по проекта „Дом за всяко дете“ – 23 юли, в кв. „Байкал“

Започва изграждането на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище в града край Арда. Кметът на Кърджали инж. Хасан Азис ще направи първа копка на проекта “Дом за всяко дете” в кв.”Байкал” (на мястото на бившата механа на излизане от града) във вторник.
Концепцията на проекта „Дом за всяко дете” включва изграждането в град Кърджали на трите центъра и защитеното жилище, съобразявайки се с функционалните изисквания и стандарти за изграждане на материална база за настаняване на деца и младежи с увреждания, съчетано с доставка и монтаж на оборудване, съобразено с нуждите на ползвателите. Целевата група на проекта са 36 деца с увреждания на възраст над 3 години, които са настанени в специализирани институции и 8 младежи с увреждания.
Изграждането на Защитеното жилище ще стане в кв. „Байкал” в областният град. Имотът, където ще бъде разположено жилището, е с площ от 503кв. м. и се намира на ул. „Генерал Чернозубов”. Защитеното жилище ще бъде изградено на три нива, а неговата обща разгъната площ ще бъде 394,08 кв. м.
Имотът, където ще бъде изграден първият център за наставане от семеен тип в кв. „Гледка”, е публична общинска собственост и е с площ 20581 кв. м. Той е застроен и в него са разположени сградата на ОУ „Васил Левски”, две едноетажни масивни сгради и една триетажна масивна сграда.
Община Кърджали има одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, с който се определя изграждането на Центъра за настаняване от семеен тип на мястото на триетажната масивна сграда, която е неизползваема и ще бъде разрушена. Събарянето на сградата ще бъде част от заданието на избрания изпълнител. Центърът е проектиран като едноетажна жилищна сграда, осигуряваща подходящи условия за живот на деца, в това число и на деца със затруднена мобилност. Предвидената за изграждане сграда ще бъде със застроена площ 438.10 кв.м.
Вторият Център за настаняване от семеен тип ще бъде изграден на ул. „Средец”, в централната част на Кърджали. Двата имота, предназначени за целта, са незастроени, граничат един с друг и са с площ съответно от 335 кв. м и 328 кв. м. Община Кърджали има одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, с който двата имота се обединяват с цел изграждане на вторият център за настаняване от семеен тип. Той ще бъде със застроена площ 274кв.м. И разгъната площ 528,6 кв.м.
Третият център за настаняване от семеен тип е разположен в кв. „Веселчане”. Имотът се намира на ул. “Мир”. Той е застроен и в него се намира масивна триетажна сграда, предназначена за образователни нужди. Община Кърджали има одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, в който се предвижда третият център за настаняване от семеен тип да бъде разположен в имота в близост до съществуващата сграда. Центърът е проектиран като едноетажна жилищна сграда, осигуряваща подходящи условия за живот на 12 деца, в това число и на деца със затруднена мобилност.
Продължителността на проекта, който се ръководи от инж. Васил Бобеков (на снимката), е 24 месеца, а общата стойност – 2 394 490,20 лева. 

—————————————————————–
8 дни в Анталия от 31.08 с чартърен полет от Варна. 7% отстъпка!

hard admin

*

Top