Първите клиенти на НАП: Онлайн в Кърджали, изряден хазяин „на крака” в Смолян

В първия работен ден на новата 2013 г. започна данъчно-осигурителната кампания. Нетърпелив кърджалиец още на 1 януари е декларирал доходите си, като е подал декларацията си по електронен път. Първият клиент, обслужен в офис – Смолян, подаде годишната си данъчна декларация за получени доходи от наем на недвижимо имущество, пък констатираха старта на данъчно-осигурителната кампания в местния клон на приходната агенция.

До края на април трябва да подадем формуляра си и да платим данъка, деклариран в нея като дължим, напомнят от НАП. Освободени от това задължение са единствено лицата, които получават доходи единствено по трудов договор, нямат данък за довнасяне и няма да ползват данъчно облекчение.

Образци на новите данъчни декларации са достъпни и могат да бъдат разпечатани от интернет страницата на НАП  www.nap.bg. Формуляри на декларациите и приложенията към тях се доставени и в офиса на приходната администрация тук. От НАП препоръчват на  своите клиенти да използват декларацията с баркод, която е качена в интернет и позволява да бъде попълнена електронно и разпечатана след това.

Всеки, който иска, може да попълни и подаде своята декларация за облагане на доходите и чрез интернет, подписана с електронен подпис. Електронните услуги за подаване на декларациите за облагане на доходите и за облагане с корпоративни данъци работят от 00,00 ч. на 1 януари 2013 г.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите, получени от физическите лица през 2012 г. изтича на 30 април. Това е и срокът, в който трябва да се внесе и дължимият за доплащане данък по декларациите. Указания за попълване на образците и за плащането на данъци и осигуровки са публикувани в сайта на НАП www.nap.bg.

5% отстъпка ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимото към бюджета в срок до 11 февруари 2013 г. (10 февруари е неделя). Право на отстъпка от 5% имат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, до 30 април.  Ползва се само една от двете отстъпки.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и осигурителни вноски, нови срокове, клиентите на администрацията могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 

Данъчни облекчения: Най-големи при дарения

 

Данъчни облекчения остават непроменени спрямо миналогодишната кампания. Най-много като брой са използваните облекчения за направени дарения. Размерът на отстъпката може да варира според адресата на дарението (образователни, лечебни и културни институции и организации и други). Облекчението може да е от 5 до 65%.

Също така намаляване на данъка с 10% може да се използва при допълнително доброволно социално или здравно осигуряване, както и при застраховка “Живот”. Купуването на осигурителен стаж също е възможност за намаляване на данъка.

Младите семейства, които имат ипотечен кредит и поне един от съпрузите е на възраст до 35 години, могат да приспаднат лихвените плащания по ипотеката си от данъчната основа. За да се използва това облекчение обаче, имотът трябва да е единствен и съпрузите да имат граждански брак.

 

hard admin

*

Top