Пътното почисти отсечката Боровица-Долна Сполука, кметове благодарят

Кметските наместници на ардинските села Китница, Любино и Русалско изказаха благодарности към Областното пътно управление в Кърджали. Сали Мюмюн, Съдкъ Ахмед и Исмет Мустафа благодариха на ръководството на ОПУ за частичното подобряване (почистване на канавките) на пътната отсечка от Боровица до Долна Сполука.
В края на миналата година управниците на трите села сигнализираха Областното пътно управление, че отсечката е в окаяно състояние и не отговаря на съвременните изисквания за третокласна пътна мрежа. Участъкът от асфалтовото трасе е част от републиканската пътна мрежа Кобиляне-Брезен-Боровица-Долнa Сполука, което преминава през територията на община Ардино и се стопанисва от Областното пътно управление.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top