Пътят към кв. Запад е вече отворен

Вече може да се ползва обичайния път водещ към кв. Запад!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *