Пътят Подкова – сп. „Джебел“ остава затворен до Нова година?

Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) не може да се ангажира с дата за въвеждане в експлоатация на новия път от спирка „Джебел” до село Подкова. 24-километровата отсечка ще позволи на водачите на МПС да стигат от Кърджали до Комотини за по-малко от час. Възможно е пускането на МПС-та по новата отсечка да стане в началото на 2014-та година.

Директорът на Областното пътно управление в Кърджали инж. Радостин Ламбрев заяви пред журналисти, че „в момента се извършват довършителни работи, а официалното откриване на участъка ще стане в следващите месеци”.
Ще припомним, че строителите обещаха пред областният управител Бисер Николов, че пътят ще е готов за 26 октомври. Те твърдят, че отсечката е готова, но от АПИ още се бавят с документацията.
Завърши рехабилитацията на 13,373 км републиканска пътна инфраструктура в област Кърджали, съобщиха от АПИ. В лот 41 на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. са участъците от път II-58 разклон с път I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград – Дъскари – Голямо Каменяне – Аврен – Гръцка граница от км 20+340 до км 26+166.
Това е четвъртият пътен проект, който Агенция „Пътна инфраструктура” завършва успешно в област Кърджали. С него общо на територията на областта по ОПРР са рехабилитирани близо 72 км второкласна и третокласна пътна мрежа.
Проектът лот 41 е на стойност 6 489 156.73 лева. Съфинансирането от ЕФРР е 5 515 783.22 лева. Строително-монтажните дейности са изпълнени от ДЗЗД „Трейс Изток”. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Обединение Трансеко”. Договорът за строителство е на стойност 6 044 888.72 лева с ДДС, а за строителния надзор – 198 300 лева с ДДС. От път II-58 са рехабилитирани 7.5 км. Второкласният път е най-пряка транспортна връзка за областите Кърджали и Пловдив. С основния му ремонт се подобрява директната връзка на гр. Черноочене с гр. Асеновград и селищата от община Кърджали с областния център Пловдив. От третокласния път III-5904 са рехабилитирани 5.826 км. Чрез него се осигурява връзката на селищата от област Кърджали с гръцката граница. Последният основен ремонт на път II-58 е правен преди 35 години – през 1978 г., а на път III-5904 през 1988 година.
И на двете рехабилитирани отсечки са положени основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Възстановени са банкетите и откосите. Подобрено е отводняването на пътната настилка. Изцяло подменени са съществуващите стоманени предпазни огради. Обновена е хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация, подчерта на пресконференцията в Кърджали инж. Ангел Ангелов – началник на отдел в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие” и програмите за териториално сътрудничество на ЕС” в АПИ.
Лот 41 е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. По ОПРР в област Кърджали са рехабилитирани 18 км от път ІІ-59 Момчилград – Крумовград – лот 12, 15 км от път ІІІ-5071 Чифлик – Стремци – Черноочене – лот 13, и 25 км от път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец – лот 28.
hard admin

*

Top