Разширяват ВЕЦ “Студен кладенец”

  • Кърджалийската фирма “Устра мостремонт” приключва строителството на 20 декември
  • Предстои да монтират пета 16 МW турбина и екологична 1000 кW

"vspace="Тонка ГОГОВА
До 20 декември кърджалийската фирма “Устра мостремонт”, част от холдинг “Устра”, ще приключи грубите строителни работи по разширението на ВЕЦ “Студен кладенец”. Това съобщи управителят на фирмата инж. Слави Славчев.
След това започва монтажът на нови две турбини, с които се подсилва централата и електрооборудването към тях.
С официална церемония на 17 октомври 2006 г. бе сложено началото на рехабилитацията на ВЕЦ “Студен кладенец”. С нея започва проектът за цялостна рехабилитация на каскада «Долна Арда», която включва и язовирите “Кърджали” и “Ивайловград”. Първата копка направи вече бившият министър на икономиката Румен Овчаров.

Проектът е от национално и регионално значение. Изпълнява се в съответствие с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН във връзка с изменението на климата и по Меморандум за сътрудничество между България и Австрия за изпълнение на съвместни проекти. След като реконструкцията завърши през 2009 г., общата мощност на каскадата ще се повиши на 331 МW. Сега е 270 МW.
Към ВЕЦ “Студен кладенец” ще бъде добавена още една турбина от 16 МW към сегашните четири със същата мощност, които работят от 1958 г. Старите турбини, също австрийско производство, ще бъдат модернизирани, което ще увеличи ефективността им. Ще бъде монтирана и шеста малка турбина от 1000 кW, чието предназначение е да преработва водата, която ще се изпуска от язовира, за да оросява речното корито до нулата на яз “Ивайловград”, когато другите турбини са спрени.
Това е най-големият и най-отговорен строителен обект в Кърджалиско в момента. Само задачата на “Устра мостремонт” е за 5 млн. лв. За 6 месеца в разширението на сградата на ВЕЦ са изляти 5000 куб.м бетон, вложена е 500 тона арматура. За нуждите на строителството “Устра мостремонт” монтира напълно компютъризиран бетонов възел, най-големият в областта, който произвежда по един куб. м бетон в минута.
Тази сграда ще остане тук не само през следващите 50 години, тя е практически вечна, коментира управителят инж. Славчев.
Неговите строители са изграждали повечето от мостовете и виадуктите по магистрала “Тракия”, а в Кърджали – моста за “Възрожденци” и още няколко в региона.

Информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top