Районният мюфтия Бейхан Мехмед: Започва Рамазан, обичайте създадения заради Създателя!

Свещеният месец Рамазан,
 (Терминология на специфичните служби и мъдростите от тях)
 
Уважаеми Съграждани, Братя Мюсюлмани,
Позволете ми първо да ви поздравя с настъпващия свещен месец, месецът на милостта, опрощението и благодатта. А именно месец Рамазан.
Нека Аллах приеме смирените ни молитви, и да ни дари със задоволството си и да опрости нашите грехове. Да ни дари със здраве, щастие и успехи, а също така и с дженнет (Рая) в отвъдния ни живот.
Месец Рамазан, благодат за ислямската общност, в достоверно предание от пратеника Мухаммед (мир нему) се повелява: „Когато дойде Рамазан, отварят се вратите на дженета (Рая), затварят се вратите на джехеннема (ада)”. В благодатния месец Рамазан наистина до минимум се свеждат кражбите, враждите и всички негативи…
Месец Рамазан е духовно училище, което възпитава душите ни. В едно предание пратеника Мухаммед казва: „Когато някой човек се опита да ви вкара в някакъв спор, кажете му че говеете и по този начин пазете дистанция”. Няма смисъл от говеене, придружавано с лъжа или измама.
Говеенето е ибадета (религиозната отговорност – служба на мюсюлманина), която превръща човека един вид в ангел, пречиствайки неговата душа. Знаем за ангелите, че те нямат родове, те не ядат и пият, така и вярващият човек сутрин от сахур (времето преди сутришната молитва) до вечерната молитва – с цел задоволството на Аллах не яде и пие, взима се в ръце и не угажда на половите си желания, пречиства душата си, моли за опрощение господаря на световете, по този начин достига задоволството на Аллах и утеха на сърцето си (Нирвана).
Месец Рамазан е месецът, в които свещената книга Коран започна низпославането си, което продължaва близо 23 г. (в Мекка и Медина). Коран е последната божествена книга спасение за човечеството. Значението на думата Коран е книга, която много се чете, чете се без прекъсвания. Сахабетата (Сподвижниците – приятелите на Мухаммед), наизустявайки знаменията ги прилагаха в живота си. Така и цялата ислямска общност подражава на техния пример. Мюсюлманите са достойни хора тъй като, създателят ги е уважил и приел за събеседник и изпратил свещената книга за земното и отвъдно щастие на вярващите хора.
Специфична отговорност (Ибадет) за месец Рамазан също е милостинята Зекат (Садака-и фитир и фидйе). Която е една от петте основи на исляма. Създателят Аллах, създал всички хора с различни виждания, качества и имущества. С цел изпитание на човечеството. Но богатите хора са задължени да помагат на бедните хора. Мюсюлманите в месец Рамазан подпомагат нуждаещите се с милостинята зекат, в курбан байрам с парче месо и в другите дни с мотивация и грижи, подават ръка на нуждаещите се хора.
Друг важен момент в месец Рамазан е молитвата Теравих, която се кланя след нощната молитва, на която молитва заедно с мъжете се отзовават жени и деца. Преди молитвата лекторите (Ходжите) и изнасят лекции (вааз) за морала, за душевността, за отговорността и уважението на по-големите и много различни ежедневни теми.
Разбира се всяко начало има край. Така също месец Рамазан свършва, една част от хората затова празнуват „шекер и баклава байрам”, а други отбелязват празника „Рамазан и Фътър Байрам”.
В исляма празниците са два: Рамазан и Курбан Байрам. За да се достигне задоволството на Аллах, мюсюлманите се изпитават, в рамазан – с говеене, с милостинята зекят и садака-и Фътър, също петкратната молитва заедно с теравих – и като награда Байрам. А на курбан поднасят жертвоприношение за задоволството на Аллах, който ни е създал, дарил с най – различни препитания, и уникални блага. По този начин се поражда философията „Само на тебе Господи се молим, и от тебе помощ желаем”. Ти си създател на цялото човечество, така че никой не е по-честит от другия, и именно затова „Обичам създадения, заради Създателя”.
„О Аллах, дари цялото човечество с мир, щастие и благодат”
 

С уважение и най-искрени пожелания Бейхан Мехмед – Районен Мюфтия

hard admin

*

Top