Районният мюфтия Бейхан Мехмед: Честита нова година по хиджра!

Преселението – Хиджра през 622г.
От Мекка в Медина,с предложението на втория Халиф Омер се приема като начало в ислямския календар, който започва с месец Мухаррем.
Мюсюлманите по целия свят ще отбележим Новата година по хиджра ( 1 мухаррем / 4 ноември).
Защо Пратеникът Мухаммед (с.а.с) и неговите сподвижници (мюсюлманите живяли по времето на Мухаммед, видяли и слушали лекция от него), изоставяйки дома на Аллах (Кабе) се преселиха в Медина?
Мухаммед беше удостоен с Пророчеството през 611г. когато той беше на 40-годишна възраст.
Призивът му основно беше фокусиран върху “Тевхид – Единобожието”. Повеляваше пратеника Мухаммед: „Кажете “Ла илахе иллаллах ” – Аллах е един за да се спасите и да влезете в Дженнета ( Рая).
През първите 7 години, повярвалите мюсюлмани бяха 40 души.
Заедно с това, авторитетните личностти на Мекка бяха идолопоклонници, които изтезаваха и угнетяваха най-вече беззащитните и бедните хора приели исляма. Преди Хиджра блокирали мюсюлманите и обявили, че няма да се женят с близките на Мухаммед (с.а.с.), няма да търгуват с тях, няма да разговарят с тях,…докато не им предадат Мухаммед (с.а.с).
Това бяха едни от най- трудните години за мюсюлманите…
Иделопоклонниците, изтезаваха мюсюлманите, единствено заради Тевхид- Единобожието, в което те вярваха…
Аллах позволи на мюсюлманите да направят преселение в Медина, където пратеникът Мухаммед (с.а.с) беше изпратил първия преподавател Мусаб бин Умейр.
Мюсюлманите оставяха своите имущества, къщи и роднини единствено с желанието да практикуват Исляма в земи, където няма да бъдат угнетени…
За съжаление, и и в България, по време на комунизма, бяха забранени религиозните и човешките права. Надявам се и се моля никога и никъде да не бъдат забранени религиозните и човешките права на хората…
Пратеникът Мухаммед (с.а.с) беше посрещнат с празнична програма, в която всички вярващи активно се включиха с прочитането на религиозната песен ” Талеал Бедру алейна – Луната се извиси над нас”.
С преселението на Пратеника в Йесриб ( Разрушения град), името му се промени в Медина-и Муневвера ( градът на цивилизацията и градът на пратеника ).
Пратеникът Мухаммед, които призова 13 години в Мекка към Единобожие и спазването на религиозните принципи , след преселението призова в Медина до смърта си (10г.), където беше погребан.
Ислямската общност обича Мухаммед повече от своето битие и всеки ден 5 пъти на ден по време на призива за молитва – Езан, казва ” О Мухаммед, ние вярваме, че ти си последния пратеник на Аллах” – изпратен по милост за световете.
В Прощалната си проповед, където от все сърце го слушаха 124 хиляди сподвижници, подчерта най- важните принципи на Исляма.
Едната от тях е свързана с правата на хората, където Пратеникът изтъкна следното: На всеки човек: Животът, честта, религията, кръвта и имуществото са недосегаеми!
Честита нова надеждна, щастлива и успешна 1435 година!
С най- искрени и сърдечни пожелания:

Бейхан Мехмед,
Районен мюфтия, Кърджали

hard admin

*

Top