Районният съд в Кърджали – в Топ 6 на натоварените съдилища в България

Районният съд в Кърджали попада в Топ 6 на най-натоварените съдилища в България, сочи доклад на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев, приет от приет от правната комисия в парламента.

Според изводите на проф. Груев, въпреки че още през 2010 г. Министерският съвет прие стратегия за продължаване на реформата в сектора, за последните две години не е свършено почти нищо. Председателят на ВКС отбелязва, че е нужно развитие на търговското правосъдие, което би спомогнало да се привлекат инвеститори, както и да се изгради компетентна и мотивирана съдебна администрация. “Не за първи път ми се налага да установя, че в голямата си част проблемните констатации са повтарящи, поставяни и разисквани в продължение на години, без да намерят задоволително решение”, пише проф. Груев.

В доклада е записано, че за поредна година начинът на управление на съдебните сгради, което се извършва от министъра на правосъдието, търпи “обоснована критика”. Разликите в натовареността на магистратите от отделни райони са друг проблем. Висшият съдебен съвет се бави с издаването на наредба за натовареността поради липсата на законов текст, който трябва да се приеме от парламента.

Според Груев съдиите имат нееднаква натовареност, а най-натоварените имат средно над 60 дела месечно за разглеждане. Традиционно първенец в това отношение е районният съд в София, където на съдия се падат по 141.41 дела. Втори по натовареност сред районните съдилища е този във Варна, следван от Перник, Пловдив, Кърджали и Благоевград.

Не по-различна е картината и при окръжните съдилища. Най-високата натовареност при тях е до 20 дела месечно на съдия. В същото време съдиите в Софийския градски съд имат по 50.06 дела за разглеждане.

hard admin

*

Top