Реализират проекти за над 220 000 лева в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

 

 Председателят на Управителния съвет на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” Изет Шабан подписа поредните два тристранни договора. Те са за отпускане на финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони.

Ползвател на помощта по публичната мярка „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегия за местно развитие е община Ардино. Стойността на проекта „Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в НЧ „Родопска искра 1921″ – Ардино е 108 434.91 лв. и предвижда повишаване на качеството на културните услуги, предоставени на населението в града и общината.

Проектното предложение включва ремонт на залата и сцената на духовното средище, част от санитарния възел към залата и претърсване на покривната конструкция, както и закупуване на озвучителна техника.

Проектът „ Изграждане на склад-магазин за безалкохолни напитки, бира и офиси” е по частната мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Стойността на проекта е 118 507.83 лв., като одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 82 955.48 лв. Има за цел да създаде база за търговия на едро и дребно и да осигури добри условия за развитие на дейността на фирмата-изпълнител „Панорама-2000″ ООД с управител Евгин Мехмед. Проектът ще допринесе за разширяване и подобряване на маркетинга на фирмата, както и за подобряване на качеството на работа по екологично и икономически устойчив начин, основан на продуктово и пазарно разнообразие.

Продължителността на проектите е 12 месеца.

hard admin

*

Top