Ремонтират кошмарен път с 220 хил. лева

Пътната инфраструктура в Ардинско ще бъде подобрена с пари по Програмата за развитие на селските райони. Това ще стане възможно след като Община Ардино подписа договор с държавен фонд „Земеделие” и Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”.
Проектното предложение е за реконструкция и рехабилитация на общинския местен път Долно Прахово – Левци – Богатино. Първоначално одобрената финансова помощ е в размер на 220 551 лева. Целта на проекта е подобряване на параметрите на пътя, транспортно-експлоатационните качества, с оглед оптимизиране условията, удобството и безопасността на движението на транспортните потоци, добро отводняване. Проектираният участък е трета категория и е част от общинската пътна мрежа. Дължината му е 1 543 метра.
Пътната мрежа в община Ардино има обща дължина около 400 км, като 70,6 км от тях са от републиканската пътна мрежа.
Гюнер Шюкри
hard admin

*

Top