Ремонтират пътя Хромица – Долно Прахово, 16-те км не са "пипани" от 20 години

Гюнер ШЮКРИ
Община Ардино започна изпълнението на проект за реконструкция и рехабилитация  на местен път Хромица – Долно Прахово. 16-километровото трасе не е ремонтирано основно от 20 години.
Финансирането е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони.
Рехабилитацията предвижда ремонт и възстановяване на пътната инфраструктура по трасето – канавки, водостоци и полагане на асфалтова настилка. Ще се положи нова хоризонтална маркировка и обозначителни знаци за повишаване на пътната безопасност.
Пътят няма да се затваря напълно, но ще има ограничения на движението,
Пътното платно, което  има връзка с третокласен път Кобиляне – Долна Сполука, осъществява връзка с над 10 населени места в микрорайона – Хромица, Богатино, Левци, Червена скала, Млечино, Ослец, Голобрад, Горно Прахово, Башево, Чернигово, Долно Прахово.
Понастоящем работници от фирмата-изпълнител полагат бетонови бордюри в Богатино, Млечино и Горно Прахово за ограничаване на габаритите на пътя. След затоплянето на времето ще се пристъпи към полагането на асфалтовата настилка.
hard admin

*

Top