Ремонт на път в община Крумовград за 1 280 000 лева

1.28 млн. лв. е прогнозната стойност на ремонт на път в община Крумовград.
Общината обяви поръчка за строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на съществуващ общински път Токачка-Крумовград/Скалак-Къклица-Лимец-Малък Девесил”. Предвидените работи в обекта са почистване на строителната площадка, земни работи (масов изкоп – насип), пътни работи, асфалтови работи, изграждане на тротоари в зоната на махала “Победа”, отводняване, пътни принадлежности. Критериите за подбор на изпълнител са техническо предложение с тежест 60% и цена – с тежест 40%. Продължителността на поръчката е три месеца. Срокът за подаване на оферти е 21 септември.

24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *