Ресми Мурад събра наместниците: Използвайте временните работници, те са сериозен ресурс

Гюнер ШЮКРИ

 

Инвестиционната програма на община Ардино беше основната тема, обсъдена по време на редовната месечна среща на кмета Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници на територията на общината.

Градоначалникът отбеляза, че въпреки ограничените възможности в населените места има предвидени средства за капиталови разходи. От началото на следващата седмица техници от отдел „АБОбС” ще обиколят селата, за да уточняват дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на финансовите средства. „Бъдете до тях и изяснявайте това, което искате да бъде изпълнено. Ако имате някои специфични неща, които не може да изпълните с наличните работници, кажете на служителите да опишат и да остойностят в рамките на тазгодишния бюджет”, заяви Ресми Мурад. Той заостри вниманието на кметовете и кметските наместници за работата на работниците по програмите за заетост. „Използвайте ги, това е един много сериозен ресурс. Може да решите много проблеми с тях, свързани с общинската собственост, инфраструктурата, каквито неотложни задачи има по населените места”, допълни кметът.

Атанас Чочев от общинска служба „Земеделие” запозна селските кметове с графика за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани за директни плащания на площ през тази кампания. Той разясни и новите мерки, по които ще бъдат подпомагани.

 

Млечино повежда щафетата за празниците

 

По време на срещата бяха уточнени и датите за предстоящите традиционни селищни празници на населените места, за да няма дублиране. Те ще бъдат открити на 1-ви май със селищния събор в Млечино. На 5 юли ще се проведе четвъртата Земляческа среща на ардинци, а на 6 юли ще бъде традиционният мевлид в местността „Карапънар” край Правдолюб.

 

Подготовка на изборните секции

 

Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 12 май секретарят на общината инж. Кемал Алиев отново напомни на кметовете и кметските наместници да огледат изборните помещения, кабините за гласуване, както и наличните избирателни урни по селата. Той уточни, че избирателните списъци трябва да бъдат обявени в съответната избирателната секция.

hard admin

*

Top