Ресторант „България“ в Момчилград става обществена трапезария

Одобрен е проект на община Момчилград за разкриване на нова социална услуга „Обществена трапезария”. Изпълнението на проект „Подадена ръка” стартира с подписване на договор между Община Момчилград и Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Проектът ще се реализира с партньорството на  ЕТ „СЕЗЕР-91 – Осман Юсуф”, който притежава лиценз от Агенция за социално подпомагане за услугата. Негов ангажимент ще е да приготвя и сервира храната за потребителите в собствена материална база (ресторант „България”).
Благодарение на обществената трапезария ежедневно ще се осигурява безплатен обяд за около 70 човека. Храната ще се сервира в ресторант „България” и включва супа, основно ястие и хляб. При наличие на потребители от близките на гр. Момчилград населени места – с. Сушево, с. Груево, с. Градинка, с. Н. Соколино, с. Прогрес, ще се доставя храна с транспорт на общината. На трудно подвижните и неподвижни деца и лица храната също ще се доставя до техните домове.
Чрез проектът общината ще осигури топла и качествена храна за деца и лица, които не могат да си я набавят сами. Храненето ще се осъществява в обстановка, която зачита личността и достойнството на хората.  Чрез новата услуга се цели да се подобри качеството на живот на лица и семейства в затруднено социално положение.
Право да се възползват от услугата имат лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност), лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и скитащи и бездомни деца и лица.
Социалната услуга „Обществена трапезария” ще се предоставя в периода 15.07.2013г. – 31.12.2013г.

—————————————————————–
Намери бързо купувач за твоята кола!

hard admin

*

Top