Решетки на пещерите в Крумовградско

Фондация “Наука за природата“ стартира кампания за обезопасяване на пещери с цел предпазване на прилепни колонии като част от проекта „Прилепи и хора – живот под един покрив“, който е финансиран и от „Дънди Прешъс Металс“.

Първите пещери, на които бяха поставени решетки, са Айна-ини и Самара, община Крумовград. Поставянето на решетките се извърши преди периода на хибернация за прилепите. Размерите на отворите на решетките са съобразени така, че прилепите да преминават безпрепятствено. Решетките имат и врата, чийто ключ бе предаден на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково.

Голяма част от пещерите в България са подложени на вандализъм и са обект на иманярски атаки. Поради тази причина имат нужда от защита. У нас се срещат 33 от всички 35 вида прилепи в Европа, което ги прави уникално богатство за биоразнообразието на страната ни. Всички прилепи в България са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Споразумението за опазване на популациите от европейски прилепи – EUROBATS, а 13 от тях попадат в обхвата на Директивата за хабитатите на ЕС, която има за цел да опази тези видове и техните местообитания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *