РЗИ: Все още водата от яз. „Боровица“ не е годна за пиене

Във връзка с отправени многобройни запитвания за качеството на питейната вода от яз. Боровица, захранваща Кърджали, Момчилград и 35 села, Районната здравна инспекция уточнява:
РЗИ-Кърджали упражнява постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода от 7 пункта в гр. Кърджали – район Прилепци; район Възрожденци; район Веселчане; район Гледка; район Пазара; район Байкал и район Студен кладенец. Пробите вода се изследват по микробиологични и физико-химични показатели, съгласно Наредба № 9 за качеството на  водата, предназначена за питейно-битови цели.
Във връзка със създалата се ситуация, след 23 юли 2014 г. мониторингът по държавния здравен контрол на водата е учестен. Последните анализи на пробите от 7-те пункта показват несъответствие с Наредба 9 в два от тях – Студен кладенец и Прилепци. Отклоненията са по микробиологични показатели, за което населението бе своевременно уведомено. Останалите са в норма.
Днес инспекторите от Дирекция „Обществено здраве” отново вземат проби вода от 7-те пункта и от входа и изхода на пречиствателната станция. Контролни проби ще бъдат заложени за микробиологичен и физико-химичен анализ и в независима лаборатория. Резултатите ще бъдат обявени в рамките на 72 часа.
В интерес на здравето на потребителите, РЗИ счита, че на този етап все още не може да бъде съставен съвместен протокол с ВиК, че водата от яз Боровица е годна за пиене.
Kакто вече 24rodopi.com писа, във водата в кв. Студен кладенец” и Прилепци е констатирано наличие на бактерията „Ешерихия коли”.
24rodopi.com
hard admin

*

Top