РИОСВ: До 20 януари всички изкупвачи на билки да представят наличните количества

До 20 януари всички отговорници на билкозаготвителни пунктове на територията на областите Хасково и Кърджали трябва да представят в РИОСВ обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2013 г. билки от лечебни растения, съобщиха от екоинспекцията. Те трябва да отчетат и техния произход по позволително, както и складовите наличности.
На територията на РИОСВ- Хасково функционират 7 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, с. Константиново, общ. Симеоновград, Крумовград, Кърджали, Момчилград и два в Любимец. Всички пунктове според последните извършени проверки отговарят на изискванията по Закона за лечебните растения и имат необходимите разрешителни. Подадените в Екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.
Билкозаготвителите, които не подадат справка за 2013 г. или тя съдържа неверни данни подлежат на санкциониране. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физическите лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.
hard admin

*

Top