РИОСВ: Кърджали диша все по-чист въздух

Намаляват стойностите на замърсяване с фини прахови частици в Кърджали. Това сочат данните на автоматичната станция „Студен кладенец”, отчетоха от Регионалната екоинспекция в Хасково. За миналата година броят на стойностите, превишаващи средното ниво, е бил 73, докато през 2012 година-77. Все пак се запазва тенденцията за наднормено съдържание на фини прахови частици през зимните месеци, в резултат от повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой, посочиха от РИОСВ. Според данните на станцията основните замърсители на въздуха край Арда са арсен, кадмий, олово, полициклични ароматни въглеводороди и серен диоксид.
Останалите наблюдавани замърсители в Кърджали са в норма, допълниха от екоинспекцията.
Данните от трите станции на територията на РИОСВ-Хасково сочат, че кърджалийци дишат по-чист въздух от жителите на Хасково и Димитровград.
hard admin

*

Top