РИОСВ състави акт за костенурка

78 са проверените обекти от експерти на регионалната екоинспекция през март. Дадени са 29 предписания за изпълнение на посочените в тях мерки според изискванията на екологичното законодателство. 4 са съставените актове. Един от тях е за незаконно притежаване на екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка. Актът е съставен на жител от град Крумовград. Костенурката е пусната на свобода в резерват „Вълчи дол”.

[center] [img]kostenurka.jpg[/img] [/center]

източник: в. DarikNews
информация: [link=https://krumovgrad-bg.com]https://krumovgrad-bg.com[/link]

hard admin

*

Top