Родопското говедо е включено в списъка на застрашените от изчезване видове

Вече е факт включването на породата българско родопско говедо в списъка на застрашените от изчезване видове, което беше едно от исканията в декларация, инициирана миналата година в планинските региони Смолян, Кърджали и Благоевград. Това заяви по радио „Фокус” Милкана Йорданова, собственик на кравеферма в смолянското село Смилян. Това стана с промяна на Наредба 11 на Министерството на земеделието и храните, която вече е обнародвана в Държавен вестник. „Това е една закъсняла във времето мярка, но все пак първа стъпка към по-добро отношение към планинските животновъди”, обясни Йорданова. „Това, което наложи включването на т.нар. порода крави „жарсе” в списъка на застрашените от изчезване видове, е, че в рамките на последните 20 години броят им в Родопите, където традиционно се отглежда, е намалял с около 5 пъти”, обясни Милкана Йорданова. Тя сравни, че през 1994 г. в Смолянска област са се отглеждали 25 хиляди крави от тази порода, а през 2012 г. броят им достига 6800. Друга причина за неблагоприятната тенденция е фактът, че липсва Закон за планинските райони, с който много аспекти от животновъдството и земеделието биха се променили в по-добра посока за хората в планината. В тази връзка, в рамките на декларацията от миналата година, животновъдите в планинските региони са посочени още две изисквания – да се премахне рестриктивното задължение фермерите в планинските райони да отглеждат минимум 10 крави, за да бъдат включени в националните доплащания. Друго искане, което все още не е постигнато, е диференциране на осигурителните прагове на земеделските производители в планинските райони.

hard admin

*

Top