Рудник АДА Тепе приключва работа през 2026 година

По план, рудник „Ада тепе“ ще приключи работа през 2026г.

След затваряне на рудника ще последват няколко години за рекултивация и наблюдения 🌿

„Дънди Прешъс Металс Крумовград” продължава активно да взаимодейства с ръководството на Община Крумовград.

Предвиден е План за закриване и рекултивация, който включва възстановяване на горския фонд и също ще бъде съгласуван с местните хора

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *