Само 15,4 на сто от хотелите в Кърджали се пълнят

„Заетостта на хотелите в Кърджалийска област е крайно незадоволителна. За сравнително силната 2012 година,  ангажирана е била 15,4 % от легловата база. В силния месец август тя е достигнала едва 20,4 на сто”,  съобщи на работна среща на Асоциацията по туризъм „Перперикон” нейният председател инж. Фахри Идриз. Той подчерта, че само обединените усилия на туроператори, хотелиери,  ресторантьори може да промени тази негативна статистика.
Според Фахри Идриз потенциалът на Кърджалийска област, разполагаща с невероятно културно наследство и природни забележителности, позволява да стигнем средните европейски стандарти от около 70% заетост.
Трябва да превърнем скалният град на траките Перперикон в марка на местния, националния и международния туризъм, каза още Фахри Идриз.Той подчерта също, че туристи трябва да се привличат и в града. Затова е нужно да се разработи с атракции Водното огледало.
Членовете на асоциацията приеха за лого кулата на Перперикон с надпис „Асоциация по туризъм Перперикон”.Обсъдиха и целите на организацията, както и размера на членския внос.
Те се обединиха около идеята да изготвят анализ на подготовката на кадрите за туристическата индустрия. Ще приемем всяка препоръка,която ще подобри образователното ниво на нашите възпитаници, каза директорката на Гимназията по туризъм Кръстина Чорбаджийска.
Представителите на бизнеса на работната среща пожелаха да се срещнат с кмета Хасан Азис и областният управител Бисер Николов, за да представят пред тях проблемите пред туризма в общината и региона. Те бяха единодушни, че трябва да работят в тясно сътрудничество с медиите за популяризиране на Кърджали като туристическа дестинация.
За зам.председател на асоциацията бе определена Дарина Зотева.
Георги Кулов
hard admin

*

Top