Санирането продължава: Първа копка пред още една сграда в Крумовград

Нова жилищна кооперация ще бъде санирана в Крумовград. Кметът на общината Себихан Мехмед ще направи символична първа копка на новия обект на улица „Родопи”, включен в програмата, на 16 януари.

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград” възлиза на 1 185 319, 81 лева. От тях 1 007 521, 84 лева са осигурени от Европейския съюз чрез ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.” под формата на безвъмездна финансова помощ и 177 797, 97 лева – от бюджета на държавата.

Проектът стартира на 7 октомври 2016 година и трябва да приключи на 7 юни т.г.

„Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на Крумовград ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища. Подобряването на жилищния фонд ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях”, категорични са от екипа на кмета Себихан Мехмед.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *