Саниране на училища и болници в Ардино за 2 млн. лева

Община Ардино търси компании за саниране на общини и болници в района. Поръчката е разделена на две позиции: “Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” на обща максимална стойност 1.885 млн. лв. без ДДС и “Повишаване на енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Ардино” на обща максимална стойност 104 хил. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 4 месеца.
hard admin

*

Top