Свлачище заплашва да срути къща в Гърбище

 Свлачище се активира в ардинското село Гърбище вследствие на обилните валежи през последните дни. „Застрашена от срутване е една къща”, съобщи Кямил Кичуков, старши специалист при управление на кризи в община Ардино. Той подчерта, че има голяма опасност частният имот да се свлече до пътя за близкото село Теменуга. Собствениците са предупредени да напуснат сградата. Според него има много подпочвени води, които се отичат и продължават да смъкват земната маса под постройката.
Поради проливните дъждове Кямил Кичуков информира кметовете и кметските наместници на територията на общината да наблюдават постоянно нивото на водите в микроязовирите и при констатиране на опасности незабавно да уведомят дежурния в общината.
На територията на Ардино има общо 66 микроязовира, от които 6 са в добро състояние, 20 в задоволително, а останалите 40 са неизползваеми, допълват от общината.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top